Lời ngỏ

Tubiet.com là một dự án phi lợi nhuận được ươm mầm tại Vườn ươm QuocKhi.com nhằm lưu giữ vĩnh viễn lời từ biệt của mọi người dành cho những người có Tentuoi.com nên chúng tôi không thu phí dịch vụ mà chỉ xin một khoản tiền ủng hộ tùy tâm để duy trì vĩnh viễn các website và tên miền. Chúng tôi chỉ nhận tiền ủng hộ thông qua Donation.vn để khoản tiền này luôn được công khai trên trang thư cảm tạ của bạn tại YourName.luocsu.com/donation

Chân thành cảm tạ!

Vui lòng chuyển khoản ủng hộ chúng tôi thông qua DangKy.donation.vn