Từ Biệt .com

Nơi gửi lời từ biệt đến những người có Tentuoi.com đã đăng xuất khỏi server Địa-Bình

Nơi lưu giữ vĩnh viễn di chúc, tiểu sử, hình ảnh và video tang lễ của những người có Tentuoi.com bằng cách tạo cho gia quyến của họ một website YourName.tubiet.com luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường

Đăng Ký Tạo Lời TuBiet.com

Một dự án được ươm mầm tại QuocKhi.com

Lời ngỏ

Tubiet.com là một dự án thiện nguyện được ươm mầm tại Vườn ươm QuocKhi.com nhằm lưu giữ vĩnh viễn lời từ biệt của mọi người dành cho những người có Tentuoi.com nên chúng tôi không thu phí dịch vụ mà chỉ xin một khoản tiền ủng hộ tùy tâm để duy trì vĩnh viễn các website và tên miền. Chúng tôi chỉ nhận tiền ủng hộ thông qua Donation.vn để khoản tiền này luôn được công khai trên trang thư cảm tạ của bạn tại YourName.donation.vn

Chân thành cảm tạ!

Giới thiệu

TuBiet.com / RIP.vn là nơi tạo cho mỗi người có Name.tentuoi.com một website an táng online với hai tên miền dùng đồng thời là Name.tubiet.comName.RIP.vn để lưu giữ vĩnh viễn không cần gia hạn các hình ảnh, video về tang lễ của họ, và để mọi người gửi lời từ biệt kèm theo các hình ảnh chụp chung với họ. 

Vì sao bạn nên tạo trang an táng online YourName.tubiet.com?

Bạn không nên giao lại trang hồi ký YourName.tentuoi.com cho bất kỳ ai quản trị khi bạn qua đời bởi vì có thể họ sẽ sửa đổi nội dung của bạn. Vì vậy bạn nên tạo thêm trang YourName.tubiet.com và giao cho một vài người thân còn trẻ quản trị bằng cách thêm Gmail của họ vào mục chia sẻ của trang. Sau khi bạn qua đời thì họ sẽ quản trị trang này để thông báo chương trình tang lễ, đăng cáo bạch, lưu trữ vĩnh viễn hình ảnh và video tang lễ của bạn, và quan trọng hơn cả là để cho mọi người có thể gửi lời từ biệt bạn và đăng các hình ảnh đã chụp chung khi bạn còn sống. 

Vì sao bạn nên tạo trang YourName.tubiet.com khi vẫn còn sống?

Bởi vì có thể ngày bạn qua đời chúng tôi đã bị hết giới hạn tạo trang cho tuần đó do mỗi tuần chúng tôi chỉ cấp được tên miền Tubiet.com cho 20 người (website YourName.tubiet.com được tạo bằng Google sites và bị Google giới hạn mỗi tuần chỉ được trỏ 20 tên miền phụ cho một miền chính)

Ai có thể đăng ký tạo trang này?

Chỉ những người đã được Tentuoi.com tạo website YourName.tentuoi.com và lược sử YourName.luocsu.com thì chính họ hoặc gia quyến của họ mới được đăng ký tạo trang YourName.tubiet.com 

Người thân của bạn có quyền đăng ký tạo website YourName.tubiet.com sau khi bạn qua đời nhưng rất có thể vào ngày đó chúng tôi đã hết giới hạn tạo trang.

Vui lòng xem trang mẫu tại YourName.tubiet.com và đăng ký tại DangKy.tubiet.com

Vì sao chúng tôi chỉ có thể cấp 20 trang mỗi tuần?

Xin lưu ý: mỗi tuần chúng tôi chỉ cấp được tên miền Tubiet.com cho 20 người bởi vì website YourName.tubiet.com được tạo bằng Google sites và bị Google giới hạn mỗi tuần chỉ được trỏ 20 tên miền phụ cho một miền chính. (Vui lòng xem phần "Respond to an error message" trong trang này: "You’ve reached the maximum number of URLs for this domain: There is a limit of 20 mappings made per week for your URL")

Vì vậy chúng tôi ưu tiên trỏ tên miền trước cho những người có DanhHieu.com, nổi tiếng, uy tín, và tài trợ nhiều nhất. 

Xem thêm tại limit.tubiet.com

Hướng dẫn sử dụng

Nếu bạn được tạo website YourName.Tubiet.com thành công thì bạn sẽ nhận được một Email mời quản trị website từ địa chỉ Email quockhi.com@gmail.com với tiêu đề "Trang web được chia sẻ với bạn: YourName.tubiet.com"

Website YourName.Tubiet.com được tạo bằng Google sites giống như trang YourName.tentuoi.com nên để quản trị bạn cần làm theo các bước sau: