RIP .vn

Nơi gửi lời từ biệt đến các thành viên của Vietnamist.com đã qua đời

Nơi lưu giữ vĩnh viễn di chúc, tiểu sử, hình ảnh và video tang lễ của những người có CVname.com bằng cách tạo cho gia quyến của họ một website YourCVname.RIP.vn luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường

Giới thiệu

RIP.vn là nơi tạo cho những người có CVname.com một website an táng online với tên miền YourCVname.RIP.vn để lưu giữ vĩnh viễn không cần gia hạn các hình ảnh, video về tang lễ của họ, và để mọi người gửi lời từ biệt đến họ. 

Vì sao bạn nên tạo trang YourCVname.RIP.vn khi vẫn còn sống?

Bởi vì có thể ngày bạn qua đời chúng tôi đã bị hết giới hạn tạo trang cho tuần đó (do sự giới hạn tại limit.Vietnamist.com) nên bạn có thể tạo trang YourCVname.RIP.vn khi bạn vẫn còn sống và giao cho một người thân quản trị website này của bạn. 

Ai có thể đăng ký tạo trang này?

Chỉ những người có CVname.com và người thân của họ mới có quyền đăng ký tạo website YourCVname.RIP.vn