Hướng dẫn sử dụng

guide.tubiet.com / HuongDan.tubiet.com

Nếu bạn được tạo website YourName.Tubiet.com thành công thì bạn sẽ nhận được một Email mời quản trị website từ địa chỉ Email quockhi.com@gmail.com với tiêu đề "Trang web được chia sẻ với bạn: YourName.tubiet.com"

Website YourName.Tubiet.com được tạo bằng Google sites giống như trang YourName.tentuoi.com nên để quản trị bạn cần làm theo các bước sau: